O naszej firmie

Firma EkoEuropa Energy Sp. z o.o. działając w obszarze ochrony środowiska wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i oferuje usługi w zakresie usuwania wszelkich odpadów. Ideą naszej firmy jest minimalizowanie kosztów naszych klientów, poprzez kompleksowe usługi.

W dziedzinie gospodarki odpadami współpracujemy z jednostkami administracji centralnej, terenowej, z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi. Prowadzimy swoją działalność zgodnie z wymogami ustawodawstwa polskiego, posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia stosownych organów administracji publicznej, uprawniające naszą firmę do odbioru, transportu i zbierania odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych.

Odpady zakaźne, medyczne, niebezpieczne

Swoim kontrahentom gwarantujemy pełną obsługę, począwszy od dostarczenia stosownych opakowań i pojemników koniecznych do gromadzenia odpadów, poprzez odbiór z miejsca wskazanego prze klienta, transport specjalistycznymi pojazdami zgodnie z wymogami ADR, po ich profesjonalną utylizację bądź magazynowanie, celem dalszego przetwarzania. W Firmie zatrudnieni są wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z odpadami w tym niebezpiecznymi. W skład kadry zarządzającej wchodzą osoby z wyższym wykształceniem z kierunku inżynierii środowiska, z odpowiednią praktyką oraz znajomością zagadnień z zakresu gospodarki odpadami.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

face

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl

„Z satysfakcją informujemy że Firma EkoEuropa Energy Sp. z o.o. realizuje wdrożenie dotyczące działania 8.2 „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.” B2B

Copyright © 2020 Eko-EUROPA - All rights reserved. Wykonanie: STUDIO DAR