Odbiór i zagospodarowanie odpadów – oferta dla firm i instytucji

Zajmujemy się odbieraniem, transportowaniem i utylizowaniem odpadów. Dysponujemy pojazdami spełniającymi wymogi umowy ADR, a także posiadamy wszelkie zezwolenia na prowadzenie działalności. Oferujemy:

 • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • utylizację odpadów weterynaryjnych, medycznych i niebezpiecznych w przeznaczonych do tego celu instalacjach,
 • dostarczanie na życzenie klienta pojemników do gromadzenia opadów,
 • pełną obsługę w ewidencjonowaniu i raportowaniu odpadów,
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • doradztwo i projektowanie w zakresie gospodarki odpadami,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • specjalistyczny transport na terenie całego kraju z wyznaczonej przez klienta lokalizacji.

Transport odpadów zgodnie z umową ADR

Umowa ADR to konwencja dotycząca przewozu niebezpiecznych ładunków, obowiązująca obecnie w 50 państwach. Wynika z niej szereg zasad dotyczących tego jak przechowywać, znakować oraz transportować odpady stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także dla środowiska naturalnego. Umowa ADR wskazuje również, jakimi pojazdami można przewozić takie ładunki oraz kto może to robić. W przypadku wywozu odpadów medycznych oraz innych uznawanych za niebezpieczne, mogą robić to kierowcy posiadający specjalne zaświadczenie.

Może je uzyskać osoba która:

 • ukończyła 21 lat,
 • spełnia standardowe wymogi dotyczące przepisów o ruchu i transporcie drogowym, które odnoszą się do kierowców,
 • ukończyła stosowny kurs ADR.

Do realizacji tej usługi odpowiednio dostosowane muszą być również pojazdy. Mogą być to tylko pojazdy samochodowe albo zespoły pojazdów (wyłączenie motocykla i motocykla z przyczepą). Ponadto muszą być wyposażone w sprzęty awaryjne, takie jak:

 • kliny do podkładania pod koła (przynajmniej jeden),
 • stojące znaki ostrzegawcze informujące o awarii,
 • kamizelki ostrzegawcze dla wszystkich członków załogi,
 • latarkę (bez powierzchni metalowych).
 •  

Przepisy ADR wskazują też, że przy określonych ładunkach konieczny jest też sprzęt do chronienia dróg oddechowych, a także środki ochrony indywidualnej, np. specjalny aparat do płukania oczu.

Kompleksowość przepisów ADR sprawia, że konieczne jest zawarcie umowy z firmą, w której dokładnie się je zna i przestrzega. Dzięki temu można prawidłowo przewozić niebezpieczne ładunki. Zapraszamy do współpracy z firmą EkoEuropa Energy.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

face

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl